Istoric

Home / Istoric

Istoric

Scurt istoric al comunei Gepiu

Primele date scrise ce atestă existenţa aşezării Gepiu vin din anul 1333, dar originile pornesc de la jumătatea secolului al XII-lea din vremea gepizilor de la care poartă şi numele. În anul 1398 localitatea este proprietatea lui Ianos, fiul lui Teleghi, iar în anul 1466 se atestă existenţa unui număr de 175 de gospodării a căror proprietari erau în majoritate români şi în minoritate maghiari. În anul 1503 Vistiernicul Ştefan primeşte o donaţie în terenuri, în care este amintită şi localitatea Gepiu, localitate de frontieră în care funcţiona şi un punct vamal cu Ungaria.

La sfârşitul secolului al XIX-lea teritoriul comunei figura ca proprietate a baronului Konyswalter Herman care şi-a construit propriul castel în localitatea Gepiu, castel dărâmat din temelii de locuitori în anul 1945. Între timp, în anul 1924 a luat fiinţă localitatea Gepiu Colonie prin împroprietărirea unor ţărani romani aduşi din satul Nimăieşti şi din părţile Borodului. Până în anul 1968 comuna Gepiu a fost independentă din punct de vedere administrativ – teritorial, dar prin reforma administrativă din acel an, localităţile comunei au fost trecute în componenţă comunei Cefa, judeţul Bihor. Anul 2001 dă posibilitatea populaţiei să-şi exprime dorinţa de revenire la forma de comună independentă iar în 22 decembrie 2003 prin Legea nr. 586 este înfiinţată Comuna Gepiu compusă din satele Gepiu (inclusiv Gepiu Colonie) şi Bicaci.

De remarcat în Comuna Gepiu este şi situl arheologic de la Bicaci, înregistrat în catalogul Monumentelor din Bihor sub denumirea de „Biserica turcilor”, sit datând din epoca medievală, secolele XI – XVI, şi care cuprinde aşezarea, biserica şi necropola construite în perioada amintită.