Comuna Gepiu
Prima pagina
Conducere comuna
Prezentare comuna
Relatii cu publicul
Impozite, taxe, tarife
Stare civila
Asistenta sociala
Licitatii publice
Contact
Galerie foto
Urbanism
Protectie Civila
Hotarari HCL
Concursuri
Salubrizare
Prima pagina arrow Asistenta sociala
   

Acte necesare pentru obtinerea alocatiei pentru sustinerea familiei

 1. Cerere tip, download aici .
 2. Xerocopii după:
 • buletin, carte de identitate, carte de identitate provizorie ale tuturor membrilor familiei, care au împlinit 14 ani;
 • hotărâre de încredințare a copilului si de stabilire a pensiei de întretinere, care trebuie sa fie definitivă și irevocabilă
 • livret de familie;
 • certificate de naştere copii;
 • Situațiile care nu sunt evidențiate în livretul de familie se dovedesc cu următoarele documente:

- hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este declarat/declarată dispărut/dispărută; –       hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;  

 

Alte acte necesare:

 1. adeverință eliberată de la școala la care sunt înscriși copiii, care urmează o formă de învățământ, în care să se specifice dacă beneficiază de bursă școlară și cuantumul acesteia;
 2. adeverință eliberată de angajator în care să se specifice venitul net realizat în luna anterioară depunerii cererii, pentru toți membrii familiei care sunt salariați cu mențiunea dacă primesc sau nu bonuri valorice.
 3. adeverință eliberată de administrator  în care să menționeze nominal persoanele care locuiesc la adresa menționată de solicitant;
 4. cupon de pensie;
 5. cupon de șomaj;
 6. certificat fiscal eliberat de Administrația Finanțelor Publice Bihor pentru membrii familei peste 16 ani;
 7. certificat de rol fiscal pentru imobile (case și terenuri), autovehicule, eliberat de Primăria Sacueni;
 8. copie talon maşină  (dacă este cazul)
 9. dosar cu șină;
 
© 2007 | Comuna Gepiu