Comuna Gepiu
Prima pagina
Conducere comuna
Prezentare comuna
Relatii cu publicul
Impozite, taxe, tarife
Stare civila
Asistenta sociala
Licitatii publice
Contact
Galerie foto
Urbanism
Protectie Civila
Hotarari HCL
Concursuri
Salubrizare
Prima pagina arrow Relatii cu publicul arrow Informatii generale
   
 

        Transport

Principala cale de transport este rutieră: prin intermediul drumului de importanţă naţională DN 79 se face legătura cu municipiul Oradea şi municipiul Salonta şi drumul judeţean DJ 797 A care face legătura între Gepiu şi Bicaci până la Ianoşda, comuna Mădăras;

DN 79 este drum modernizat bun pentru circulaţia de mare intensitate cu o platformă carosabilă de 7 m.;

O a doua cale de transport în comună este cea feroviară, mai puţin practicată.

Străzile comunale sunt pietruite în întregime

 

            Dezvoltare

Posibilitatea accesării fondurilor de finanţare de la Guvernul

României şi de la Uniunea Europeană deschid orizontul unei dezvoltări armonioase şi de lungă durată.

                   Printre investiţiile pe care le are în vedere Primarul Comunei Gepiu pot fi enumerate:

a)     Construcţia şi modernizarea podeţelor din localităţile Gepiu, inclusiv Colonia şi Bicaci, aparţinând de Comuna Gepiu;

b)     Modernizarea şi extinderea reţelei de apă şi a surselor de apă din Comună;

c)      Construcţia reţelei de canalizare şi legarea acesteia la o staţie de epurare autorizată;

d)     Modernizarea drumurilor comunale şi a străzilor şi trotuarelor aflate în administraţia Comunei Gepiu, prin pietruirea sau asfaltarea acestora în funcţie de sursele de finanţare atrase;

e)     Modernizarea şi dotarea şcolilor şi a grădiniţelor din Comună pentru a putea face faţă schimbărilor socio-politice generale şi a cerinţelor noi culturi generale;

f)       Reamenajarea spaţiului administrativ al Primăriei prin extinderea construcţiei cu încă două birouri pentru activităţile de stare civilă şi arhivă.

 
© 2007 | Comuna Gepiu