Bun venit

Bun venit

 

                     În anul 2001 Primăria Cefa a organizat referendumul prin care s-a cerut acordul populaţiei pentru reorganizarea administrativ-teritorială a comunei Cefa prin revenirea la forma de organizare anterioară anului 1968, referendum în urma căruia au fost îndeplinite condiţiile de dezmembrare a comunei Cefa.

                    Prin Legea nr. 586/22 decembrie 2003 pentru înfiinţarea comunei Gepiu prin reorganizarea comunei Cefa, a fost aprobata refacerea comunei Gepiu, judeţul Bihor, având în componenţă satele Gepiu şi Bicaci. Comuna Gepiu este situată în partea de vest a ţării şi în sud-vestul judeţului Bihor, în Câmpia Crişurilor la o distanţă de circa 18 km de Municipiul Oradea şi 24 km. de Municipiul Salonta, înfiinţată în conformitate cu Legea 586/2003 prin reorganizarea administrativ-teritorială a comunei Cefa, fiind formată din satul Gepiu ca reşedinţă de comună (localitate de frontieră) şi satul Bicaci. Teritoriul administrativ-teritorial al comunei Gepiu are o suprafaţă totală de 4571 ha şi este delimitat astfel:

– comuna Husasaul de Tinca la est,

– comuna Mădăras la sud,

– comuna Cefa la sud-sud-vest,

– comuna Nojorid la nord-est,

– comuna Sînnicolau Român la vest.